Pierre David Saphar image

פרופ’ אמריטוס דוד ספר

פרופ’ דוד ספר נולד באלג’יריה בשנת 1934

את התואר הראשון למד באלג’יריה ובמהלך שנות השישים לאחר יציאת צרפת מאלג’יריה, עבר לצרפת

דוד השלים לימודי דוקטורט באוניברסיטה של פאריז, בהנחיית לורן שווארץ. התחום בו התעניין היה אנליזה פונקציונלית. משרתו הראשונה הייתה באוניברסיטת אורליאן

לאחר מלחמת ששת הימים החליט דוד לעלות לישראל מתוך הזדהות ציונית. הוא בחן אפשרויות שונות, והחליט להגיע לטכניון בשנת 1970, ולפתח אצלנו את שטחי התמחותו – תורת האופרטורים ואנליזה פונקציונלית. אלו תחומים מרכזיים שבאותן שנים לא היו מפותחים בפקולטה שלנו. ואכן, הוא סייע למשוך לטכניון אנשים בתחום זה, בהם פרופ’ יהורם גורדון ופרופ’ יואב בנימיני, והתחום קיבל תנופה

דוד הנחה שני דוקטורנטים בפקולטה וכן מספר מסטרנטים. אחד הדוקטורנטים שלו, פרופ’ שלמה ריזנר מאוניברסיטת חיפה, סיפר על הפעילות הנרחבת של פרופ’ ספר ועמיתיו, אשר הביאה אלינו חוקרים בולטים מהעולם בתחום זה ונתנה השראה לתלמידי המחקר. סטודנטים רבים אהבו את פרופ’ ספר ויש שתיארו את חוויית הלמידה אצלו כ”חוויה שזוכרים לכל החיים”

הוא עבד בשיתוף עם מתמטיקאים צרפתיים, וביניהם ג’יל גודפרואה, אשר ציין לשבח את קשריו ותרומותיו לתחום ולשיתוף הפעולה הפורה עם האסכולה הצרפתית

דוד היה דיקן הפקולטה למתמטיקה בשנים 1981-83

בשנים האחרונות גם לאחר פרישתו, המשיך לחקור, והרחיב את תחומי התעניינותו לנושאי הגות שונים, יהודיים וכלליים

יהי זכרו ברוך