• מבדק ממוחשב באמצעות אתר המודל + מודעות עצמית של תלמידים

  ד״ר ניר בן דוד, ד״ר אירנה גורליק,פרופ׳ח אורי שפירא, נירית טיומקין

  08/12/2021  12:30 - 13:30, טכניון, אמאדו 814 ובזום


 • Leray numbers of tolerance complexes

  Alan Lew (Technion)

  08/12/2021  13:30 - 14:20, Technion, 814 Amado


 • מפגש מחקר מתמטי - 2

  08/12/2021  13:00 - 14:30, טכניון, אמאדו 232 ובזום


 • Character varieties of random groups

  Oren Becker (Cambridge)

  09/12/2021  14:30 - 15:30, Technion, Amado 814


 • Boundary rigidity for groups acting on product of trees

  Kasia Jankiewicz (UCSC)

  09/12/2021  15:45 - 16:45, Technion, Amado 814 + Zoom https://technion.zoom.us/j/96571874159